مدرسه آرتسنس / کلاس عکاسی آنلاین

کلاس عکاسی مقدماتی
کلاس عکاسی مقدماتی

۶ جلسه |  ۱۲ ساعت 

شروع از ۱۶ فروردین ۱۴۰۲

عکاسی پیشرفته
کلاس عکاسی پیشرفته

۶ جلسه |  ۱۲ ساعت 

شروع بعد از عکاسی مقدماتی

کلاس شناخت نور
کلاس شناخت نور

۶ جلسه |  ۱۲ ساعت 

شروع از ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

کلاس لایت‌روم
کلاس آموزش لایت روم

۷ جلسه |  ۱۴ ساعت 

شروع از ۲۱ فروردین ۱۴۰۲

کلاس کاربردهای فتوشاپ در عکاسی
کلاس کاربردهای فتوشاپ در عکاسی

۱۰ جلسه | ۲۰ ساعت

شروع از ۶اردیبهشت ۱۴۰۲

کلاس فتومونتاژ
کلاس فتومونتاژ

 ۸ جلسه | ۱۶ ساعت 

بزودی اعلام می‌شود

کلاس عکاسی پرتره
کلاس عکاسی پرتره

۱۳ جلسه |  ۳۹ ساعت 

شروع از ۹ خرداد ۱۴۰۲

کلاس عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
کلاس عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

دو ترم، ۱۲ جلسه،۲۴ ساعت

شروع از ۲۵ خرداد ۱۴۰۲

کلاس درباره عکاسی
کلاس درباره عکاسی

۸ جلسه | ۲۴ ساعت 

شروع از ۸ خرداد ۱۴۰۲

کلاس ترکیب‌بندی در عکاسی
کلاس ترکیب‌بندی در عکاسی

۸ جلسه | ۱۶ ساعت 

شروع از ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

کلاس عکاسی مستند
 کلاس عکاسی مستند

۱۰ جلسه | ۲۰ ساعت

شروع از ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

کارگاه مجموعه عکس مستند
 کارگاه مجموعه عکس مستند

۱۰ جلسه | ۲۰ ساعت

شروع بعد از کلاس عکاسی مستند

کلاس عکاسی صحنه پردازی شده
کلاس عکاسی صحنه پردازی شده

  ۷ جلسه | ۱۴ ساعت 

شروع از ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

کلاس عکاسی معاصر
کلاس عکاسی معاصر

۶ جلسه | ۱۲ ساعت

شروع از ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

کلاس عکاسی و هنرهای جدید
کلاس عکاسی و هنرهای جدید

۱۰ جلسه | ۲۰ ساعت

شروع از۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

کلاس عکاسی سینما
کلاس عکاسی سینما

۸ جلسه | ۱۶ ساعت

شروع از ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

کلاس فاین آرت
دوره جامع فاین آرت

سه ترم، ۲۴ جلسه،۷۲ ساعت

شروع از ۸ خرداد ۱۴۰۲

 

کلاس درک و تحلیل عکس
دوره جامع درک و تحلیل عکس

دو ترم،۱۸ جلسه،۳۶ ساعت

شروع از ۴ خرداد ۱۴۰۲

کلاس  آشنایی و ورود به NFT
کلاس آشنایی و ورود به NFT

۵ جلسه،۱۰ ساعت

شروع از ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

کلاس طراحی و تدوین با موبایل
کلاس طراحی و تدوین با موبایل

۶ جلسه، ۱۲ساعت

شروع از ۲۱ فروردین ۱۴۰۲

کلاس آنلاین تدوین با Adobe Premier Pro
کلاس تدوین با Adobe Premiere Pro

۱۶ جلسه، ۴۸ ساعت

شروع از ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

کلاس فیلم‌برداری با دوربین‌های عکاسی
کلاس فیلم‌برداری با دوربین‌های عکاسی

۱۲ جلسه، ۳۶ ساعت

شروع از ۲۰ اسفند