مدرسه آرتسنس / کلاس عکاسی آنلاین

کلاس عکاسی مقدماتی
کلاس عکاسی مقدماتی

۶ جلسه |  ۱۲ ساعت 

شروع از ۶ شهریور

عکاسی پیشرفته
کلاس عکاسی پیشرفته

۶ جلسه |  ۱۲ ساعت 

شروع بعد از عکاسی مقدماتی

کلاس شناخت نور
کلاس شناخت نور

۶ جلسه |  ۱۲ ساعت 

شروع از ۳ شهریور

کلاس لایت‌روم
کلاس آموزش لایت روم

۷ جلسه |  ۱۴ ساعت 

شروع از ۱ شهریور

کلاس کاربردهای فتوشاپ در عکاسی
کلاس کاربردهای فتوشاپ در عکاسی

۱۰ جلسه | ۲۰ ساعت

شروع از ۶ شهریور

کاربردهای فتوشاپ در طراحی گرافیک
کلاس کاربردهای فتوشاپ در گرافیک

۱۰ جلسه | ۲۰ ساعت

شروع از ۷ شهریور

کلاس عکاسی پرتره
کلاس عکاسی پرتره

۱۳ جلسه |  ۳۹ ساعت 

شروع از ۸ شهریور

کلاس عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
کلاس آنلاین عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

دو ترم، ۱۲ جلسه،۲۴ ساعت

شروع از ۲۹ مرداد

کلاس درباره عکاسی
کلاس درباره عکاسی

۸ جلسه | ۲۴ ساعت 

شروع از ۲۴ مرداد

کلاس ترکیب‌بندی در عکاسی
کلاس ترکیب‌بندی در عکاسی

۸ جلسه | ۱۶ ساعت 

شروع از ۱۲ شهریور

کلاس عکاسی مستند
 کلاس عکاسی مستند

۱۰ جلسه | ۲۰ ساعت

شروع از ۴ مرداد

کارگاه مجموعه عکس مستند
 کارگاه مجموعه عکس مستند

۱۰ جلسه | ۲۰ ساعت

شروع بعد از کلاس عکاسی مستند

کلاس عکاسی صحنه پردازی شده
کلاس عکاسی صحنه پردازی شده

 ۸ جلسه | ۱۶ ساعت 

شروع از ۵ شهریور

کلاس عکاسی معاصر
کلاس عکاسی معاصر

۶ جلسه | ۱۲ ساعت

شروع از ۶ شهریور

کلاس عکاسی و هنرهای جدید
کلاس عکاسی و هنرهای جدید

۱۰ جلسه | ۲۰ ساعت

شروع از ۸ شهریور

کلاس عکاسی سینما
کلاس عکاسی سینما

۸ جلسه | ۱۶ ساعت

شروع از ۱ شهریور

کلاس درک و تحلیل عکس
دوره جامع درک و تحلیل عکس

دو ترم،۱۸ جلسه،۳۶ ساعت

شروع از ۳۱ شهریور

کلاس فاین آرت
دوره جامع فاین آرت

سه ترم، ۲۴ جلسه،۷۲ ساعت

شروع از ۲۴ مرداد

 

کلاس آنلاین آشنایی و ورود به NFT
کلاس آنلاین آشنایی و ورود به NFT

۴ جلسه،۸ ساعت

شروع از ۹ مرداد