مهران مافی بردبار

مهران مافی بردبار متولد  ۱۳۶۵ در شهر قزوین بوده و با مدرک تحصیلی کارشناس ارتباط تصویری، از اعضای اصلی آژانس عکس NVPIMAGES  کانادا می باشد.همچنین او یک بار موفق به دریافت کمک هزینه بنیاد پولیتزر برای عکاسی شده است. فعالیت های آموزشی و هنری او عبارتند از عضو هیئت داوران بیش از ۱۰ جشنواره کشوری و بین المللی، مدرس موسسه آموزش عالی دارالفنون قزوین از سال ۱۳۹۶، مدرس انجمن سینمای جوانان  قزوین از سال  ۱۳۹۴

و همچنین مدرس ورکشاپ‌های عکاسی با موبایل با محوریت عکاسی خیابانی/ انجمن عکاسان قم ۱۳۹۸ ، عکاسی با موبایل / آموزشگاه عکسخانه / بیرجند ۱۳۹۸ ، عکاسی با موبایل / فصلنامه عکاسی / تهران۱۳۹۷، عکاسی با موبایل / مرکز اصفهان شناسی اصفهان ۱۳۹۶  و عکاسی با موبایل / فرهنگسرا سرو / دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین نت / تهران دیده می شود و از دیگر موفقیت‌های او می توان به دریافت بیش از ۲۰ رتبه برتر در جشنواره های داخلی و بین المللی اشاره کرد که موسسه آرتسنس افتخار همکاری با ایشان را دارد.

 
مهران مافی بردبار