ضوابط و شرایط

  • کلاس‌ها پس از رسیدن به حد نصاب تشکیل خواهد شد و تا شروع کلاس امکان عودت وجه وجود ندارد.
  • پس از شروع، درصورت عدم رضایت هنرجو از کیفیت کلاس بعد از جلسه اول شهریه کامل عودت داده خواهد شد.
  • در صورت کنسل شدن کلاس به هر دلیلی، مبلغ پرداختی بابت شهریه عودت داده خواهد شد.