درباره دو اثر از رفیک آنادول
اثر اول : Melting Memories

 
اثر اول : Melting Memories 
خاطرات ذوب شده،اثر رفیک آنادول هنرمند ترک تبار، دیدگاه جدیدی را در مورد وجود احتمال پیدایش برخورد تکنولوژی پیشرفته و هنر امروزی ارائه کرد. این پروژه که برنده جایزه «lumen prize » شد، بوسیله نمایش چندین پروژه در حوزه‌های مختلف، فرایند گریزان بازیابی خاطرات را با بررسی مجموعه داده‌های مغزی بازنمایی می‌کند.
فیلسوف آمریکایی جان دِوی می‌گوید«علم، معانی را بیان می‌کند و هنر، آنها را ادا می‌کند.» او تفاوت نادری را بین چیزی که به عنوان حالات اصلی ارتباطات در هر دو رشته می‌بیند، ترسیم می‌کند. دراین پروژه، نمایش پرمعنی آنادول، آثار هنری آشکار و تامل برانگیزی را به بیننده ارایه می‌دهد که پاسخی به تز دِوی خواهد بود.
خاطرات ذوب شده، که شامل نورپردازی به وسیله پروژکتور، نقاشی و مجسمه‌سازی دیجیتال می‌باشد به مخاطبان این امکان را می‌دهد تا تفسیرهای زیبایی‌شناختی از حرکات مغز انسان در حالی که به خاطراتش فکر می‌کند را مشاهده کنند.
هر اثربا استفاده از نتیجه آزمایشات این هنرمند با ابزارهای پیشرفته فناوری ارایه شده توسط آزمایشگا « Neuroscape» در دانشگاه سانفرانسیسکو کالیفرنیا ،ساخته می شود. این آزمایشگاه یک مرکز علوم اعصاب با تمرکز بر ایجاد فناوری و تحقیقات علمی در مورد عملکرد مغز افراد سالم و ناتوان است. آنادول دادههایی را در مورد مکانیسمهای عصبی کنترل شناختی از EEG الکتروانسفالوگرام که تغییرات در فعالیت موج مغز را اندازه‌گیری می‌کند را جمعآوری کرده، سپس با تبدیل این مجموعه داده‌ها، اثر دیجیتال خود را خلق کرده است.درواقع در این اثر مخاطب واکنش‌های مغزی فردی را می‌بیند که درحال فکر کردن به خاطراتش است.
روند فرآیند جمعآوری دادهها از پیکربندی پروتکل استاندارد « Enobio 32» استفاده کرده است. از آزمایش شوندگان خواسته شد تا در طی فرآیند ضبط، بر خاطرات بلند‌مدت خاص تمرکز کنند. ضبط کنترل نیز برای شناسایی داده‌های اشتباه انجام شد تا بعد از آن با فیلتر شکاف تطبیقی و محدود کردن فرکانس،داده های مورد نیازجدا شود. آنادول می‌گوید برای تجزیه و تحلیل ما بر روی کانال بتا) 13 - 17 هرتز( و کانالهای تتا)   3 - 7 هرتز( متمرکز شدهایم و نقاط فعالسازی مربوط به حافظه کوتاه‌مدت و بلندمدت را جدا میکنیم. انتخاب‌های ما گره‌هایی بود که برای هدایت پارامترهای نویز در یادآوری خاطرات نیز مورد استفاده قرار گرفتند.
  • برای مشاهده فیلم‌هایی از ارائه این اثر به صفحه اینستاگرام مدرسه آرتسنس مراجعه کنید. 
 
 
ترجمه و گردآوری آرزو ملت هنرجوی مدرسه آرتسنس
 
Loading
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید